Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) értelmében – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) Papp Éva egyéni vállalkozó Adatkezelőnek minősül.

A Rendelet a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alkalmazandó, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A tájékoztató célja, hogy ismertesse Papp Éva egyéni vállalkozó adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatát.

Az Adatkezelő tevékenységének az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései szerint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.  Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az adatok nem kerülnek nyilvánosságra és nem kerülnek továbbításra illetéktelen személyeknek.  Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a www.rajz-kepzes.hu/adatvedelem címen és az Adatkezelő kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató egyoldalú döntésével történő
bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

 1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Név:Papp Éva egyéni vállalkozó

Székhely:1163 Budapest Fehérsas utca 3

Adószám: 67673696-1-42

Nyilvántartásiszám: 50584673

Telefon:+36 30 445 8364

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

weboldal www.rajz-kepzes.hu

Adatvédelmi felelős

Tárhelyszolgáltató:

Wombex UK Ltd.

Cím: SL1,7HZ, Burnham, Church Street 2

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatkezelő üzemelteti a Honlapot, amely az AlphaArt név alatt szervezett képzéseire, élmény festések eseményeire a helyfoglalás és a jegyértékesítés céljából jött létre.

2 A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett a Honlapra történő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az Érintett további beleegyezése a Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges.

 2.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Regisztráció során Név, Keresztnév és e-mail cím megadása kötelező. Opcióként megadható a

telefonszám is, de nem kötelező.

2.2 Számlázási adatok.

Amennyiben az Érintett ellenértéket teljesít az Adatkezelő részére, az Adatkezelő kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe). Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulás,célja a számlázás, díjak beszedése.

2.3 Technikai adatok

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 1. Cookie-k (Sütik)

 

3.1 A sütik feladata, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról és eszközeikről. Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket. Továbbá megkönnyítik a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2 Munkamenet (session) sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) . A rajz-kepzes.hu oldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 1. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben, ennek feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

A Hírlevélre való feliratkozásnál Név, Keresztnév és e-mail cím megadása kötelező. Opcióként megadható a telefonszám is, de nem kötelező.

 

 

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

A személyes adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés célja elsősorban a Honlap üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. Az adatkezelés célja az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás. Továbbá:
Az Adatkezelő és az Érintett közötti, az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése
Díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás
A Személyes adatok megőrzése az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

A szabályzat esetleges változásairól külön értesítjük ügyfeleinket.

 

6.Alapelvek az adat kezelés során

Személyes adatainak ( vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a kezelése önkéntes hozzájáruláson alapulnak.  Megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az adatkezelés célja:  az AlphaArt program szervezése, a www.rajz-kepzes.hu weboldalra jelentkezéssel részvétel a rendezvényeken,képzésekre,hírlevelek és információ küldése,kapcsolattartás.

 Az adatkezelés jogalapja – az érintett hozzájárulása

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintettek által megadott Személyes adatokat kezeli, melyek megadása regisztráció során történik, más forrásból az Adatkezelő adatot nem gyűjt. Az Érintett az adatokat önállóan adja meg és az adatok kezeléséhez hozzájárul.

Az Adatkezelő a tevékenység elvégzéséhez jogosult adatfeldolgozót igénybe venni ezt a Tájékoztatóban megjelöli.

AlphaArt Stúdió -  1163 Budapest Fehérsas utca 3

Budapest Bank - 1138 Budapest, Váci út 193.

Üzemeltető -

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat védett legyen a jogosulatlan hozzáférés ellen és hozzáférhető az arra feljogosított számára, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen.

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát,  a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogát. Megilleti valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és az adatforrásokra vonatkozó információ.

8.3 Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4  Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát ( ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését).

Továbbá kérheti a korlátozást, ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását ;

Az Érintett kérheti Személyes adatainak a korlátozását, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen ( ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Az Érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

 Egyéb rendelkezések

Tájékoztatásul: a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adat csak annyi és olyan mértékben kerül átadásra, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.